היכרות עם הלהבות החדשות הנכנסות אל פלנטה

The five new flames

קבלת תדרי אור הבריאה להגשמה מלאה

The seven sacred flames

שערי הספרייה הקוסמית נפתחים בפנינו

Mystery School

קבלת כלים לחיים מלאים בחיבור רוחני וגשמי

Move in fact

טקס הגשמת בקשות הלב

Exaltation Ceremony

הארת רבדי ה DNA האלוהי שבתוכינו

Priestly training for teachers

Served to Moriah - returned home

עשרת הדברות
של האנושות
החדשה

50₪

מהלכה למעשה
מסע בדרך להתעלות

60₪

MT Shasta

Mount Shasta is a very special place, to say the least. It is a focal point for angels, spiritual guides, spaceships and masters from the realm of light. It is also home to the ancient Malmory survivors.

MT Shasta

Mount Shasta is a very special place, to say the least. It is a focal point for angels, spiritual guides, spaceships and masters from the realm of light. It is also home to the ancient Malmory survivors.

MT Shasta

Mount Shasta is a very special place, to say the least. It is a focal point for angels, spiritual guides, spaceships and masters from the realm of light. It is also home to the ancient Malmory survivors.

MT Shasta

Mount Shasta is a very special place, to say the least. It is a focal point for angels, spiritual guides, spaceships and masters from the realm of light. It is also home to the ancient Malmory survivors.

MT Shasta

Mount Shasta is a very special place, to say the least. It is a focal point for angels, spiritual guides, spaceships and masters from the realm of light. It is also home to the ancient Malmory survivors.

MT Shasta

Mount Shasta is a very special place, to say the least. It is a focal point for angels, spiritual guides, spaceships and masters from the realm of light. It is also home to the ancient Malmory survivors.