top of page
הפעלת המרכב

הפעלת המרכב

מהי המרכבה ? מה מתרחש בגופנו עם הפעלת המרכבה? כיצד ניתן ,לנוע מעבר לזמן ולמרחב, אנו יודעים כי האדם הוא רק צורת בריאה אחת במרחב , עם הפעלת המרכבה בתוכנו אנו לומדים שוב לנוע במרחבים האין סופיים

מבנה המרכבה התלת מימדי


את המבנה הנוכחי - קבלתי לאחר המסע האחרון בשסטה - אדמה הראה לי אותה בדיוק בשביל הכפר..

מהי המרכבה?


המרכבה יוצרת קשר הדדי בין פעילות האינטלגניצה הגבוהה שלנו , מקור האלוהות הנוכך באין ספור ייקומים ולמערכת החיים הגשמית בארץ.


אנו יודעים כי האדם הוא רק צורת בריאה אחת במרחב הזמן .

עם הפעלת המרכבה אנו מתחברים תחילה פנימה אל תוך עצמנו ומאזנים את כל הרבדים - מתחברים אל הווית האור שאנו , יכולים בשילוב של ההיבט הפיסי והאלוהי שלנו לצאת אל מעבר לזמן ולמרחב אל שערי היקומים המקבילים .


המרכבה הרב מימדית היא כוכב כפול שבו רוטט השער לתודעה החדשה. דרך הכיוונון העדין של שער זה אנו לומדים לתרגם את שפת האור למילים, לטונים. אנו לומדים להקשיב לקול הלב, להבינו, להבין את המורים הרוחניים בהם ניפגוש במסעות שנערוך.


המרכבה הזו נבנתה ע״י 12 קודקודים שבקצה קריסטל, בקודקוד העליון קריסטל אלפה ובקצה התחתון קריסטל אומגה.


כלי הרכב הנוכחי מאיץ את המהירות תהודת האור בתוכנו פי 12!


השדה האנרגיה של המרכבה יחד עם השדה האלקטרומגנטי שלנו מתרחב ומתחבר אל תודעת הייקום .


המרכבה נבקשה להיות בכפר הרוחני שלנו , היות והוא מהווה כיום פורטל פעיל פתוח , בעל מסה גבוהה של אנרגיה הנוכחת במקום .


והוא מיועד לבני אנוש אשר מחוברים אל תודעת האלוהות שלהם .


ולאפשר לנו להיכנס אל איזור אור החיים שלנו .


הכלי מרפא, מאזן ומאיץ תהליכי הנוכחים בתודעתנו , אך יש לשים לב כי עלינו להיות בכוונת טוהר לב , טוהר מחשבה ונקיים מאגו !״


בחניכת המרכבה, בכפר של טלוס למוריה ישראל בשדי אברהם, תתבצע הפעלה באופן מודרך ומותאם לכל אחד מהמשתתפים.


פתיחה : 9:00-12:00 עלות המפגש : 50 שח יש להצטייד בארוחה קלה

נשמח מאוד לראותכם--

טלוס ויליג׳
יום שישי, 1 בספטמבר 2023
5:00
אחת לחודש
sessions number
50
Price for the entire course (NIS)
ימי שישי

מהי המרכבה?

המרכבה יוצרת קשר הדדי בין פעילות האינטלגניצה הגבוהה שלנו , מקור האלוהות הנוכך באין ספור ייקומים ולמערכת החיים הגשמית בארץ.

אנו יודעים כי האדם הוא רק צורת בריאה אחת במרחב הזמן .

עם הפעלת המרכבה אנו מתחברים תחילה פנימה אל תוך עצמנו ומאזנים את כל הרבדים - מתחברים אל הווית האור שאנו , יכולים בשילוב של ההיבט הפיסי והאלוהי שלנו לצאת אל מעבר לזמן ולמרחב אל שערי היקומים המקבילים .

course registraition

Teachers in the course

פזית לב
פזית לב

מורה רוחנית, הילרית צינור מעבר לידע קוסמי .

שלומית לרנר
שלומית לרנר

יוצרת ואמנית תכשיטים אנרגטיים

bottom of page