top of page
לגלות את הייעוד שלי בזמן זה

לגלות את הייעוד שלי בזמן זה

"הייעוד הנו חלק שבו הנשמה מגיעה עם דרכה הייחודית לארץ.
אכן כאשר הנשמה מתבוננת במחדש בכוח הבריאה שלה, ומכינה את חייה הגשמיים בגלגול החיים הנברא היא מודעת לכל האיכויות וכן לכל השיעורים אשר עימם היא בוחרת להתמודד שוב לאחר שחוותה גלגולים רבים כל כך.
ליטוש נוסף במטרה להצמיח את הנפש, במטרה להגיעה להתעלות הנפשית בחיים הגשמיים."

בקורס נצא למסעות ללמידה וחניכה במקדשי עיר האור טלוס בהובלת הכהן הגדול אדמה המאסטר אל מוריה והמשיח הפלנטרי סנאט קומרה


במהלך השלושת השערים נלמד ונקבל את הכלים הבאים:

שער החיבור לרצון האלוהי - החיבור אל הבלו פרינט, מקור האלוהות,

וזיהוי והשיעורים המרכזיים במסע האישי שלי- I AN THAT I AM

שער בריאה - של מסע מחודש וחתימת חוזים נשמתיים חדשים בחיינו.

שחרור הישן והכנה אל השלב הבא.

שער החיבור לייעוד האישי שלי - מהו הייעוד שלי בפלנטה ארץ בזמן ייחודי זה

וכיצד אני מממש ומגשים אותו בחיי הגשמיים.


מרחב טלוס למוריה מגשימים
יום ראשון, 17 במרץ 2024
17:00
3
sessions number
450
Price for the entire course (NIS)
ימי ראשון

מהו הייעוד שלי בימים כה משמעותיים אלו 

נעבור ב12 שלבי התודעה להגשמת הייעוד המדוייק בחיינו . 

course registraition

Teachers in the course

נורית טבנקין
נורית טבנקין

הילרית ומאטסרית ברייקי, מורה בדרך האור בתודעת תדרי העידן הזהב השביעי

053-763-5288

איילת סגל
איילת סגל

MA בחינוך, פסיכותרפיסטית הוליסטית,
מתקשרת את הכהן הגדול אדמה

054-202-4635

bottom of page