top of page
מעגל שמאני

מעגל שמאני

בני האדמה הזו - האו
מעגל הריפוי השמאני שבכפר , טלוס ויליג', פותח את שעריו..
יחד עם 7 השמאנים בני קהילת טלוס למוריה, אשר עברו חניכה והכשרה לכך !
*ריפוי מעמיק בכל 4 הגופים.
*איזון ארבעת רוחות השמיים
*אחדות היסודות בתוכנו
וקבלת מסרים מהרוח הגדולה.


בני האדמה הזו - האו

מעגל הריפוי השמאני שבכפר , טלוס ויליג', פותח את שעריו..


בתרגול של ריפוי שמאני בין תרבותי ידוע כי כוח הריפוי לאדם או לאדמה מוכפל באופן אקספוננציאלי במספר בני המשפחה, החברים וחברי הקהילה . זה קורה כאשר הקהילה מסכימה ומאפשרת לאנרגיה רוחנית ללא הפרעה לפעול בקסם שלה. כאשר שתי אנרגיות רוחניות או יותר מתאחדות, האיחוד מייצר אנרגיה שלישית, שאם היא ממוקדת כראוי, אנו חשים את הריפוי בארבעת הגופים ומבצעת - אנרגיית התמרה וריפוי.


המעגלים יעברו , בהובלת השמאנים בני קהילת טלוס למוריה, אשר עברו חניכה והכשרה לכך !

*ריפוי מעמיק בכל 4 הגופים.

*איזון ארבעת רוחות השמיים

*אחדות היסודות בתוכנו

וקבלת מסרים מהרוח הגדולה.


המעגל בכפר מחובר אל מעגל הריפוי השמאני במעמקי הר השטסה.

עם חיבור אל הצ'ף הנושא את רוח השמאנים בעידנים הקדומים .


אם את חשה קריאה , את מוזמנת ליום מרגש.

העלות הסמלית הינה תרומה לכפר - 50ש"ח בלבד.

יש להצטייד בארוחה קלה , ומיים אישיים, וכובע.

היכנו למפגש עם הרוח הגדולה.

מלב אל לב,

טלוס למוריה הבית של הלב.


בכניסה למושב יש להמשיך ישר , ואז ללפנות שמאלה לאחר הגן שעשועים , להמשיך ישר עד מש׳ סגל .


טלוס ויליג׳ - שדי אברהם
יום שישי, 22 בספטמבר 2023
5:00
אחת לחודש שישי של ירח מלא
sessions number
50
Price for the entire course (NIS)
שישי של ירח מלא

המעגל מתקיים בכפר האקולוגי , טלוס ויליג׳, במעגל ייחודי אשר נבנה בקפידה בהובלת השמאנים מהר השאסטה, ומחובר למעגל במעמקי ההר. 

course registraition

Teachers in the course

תמיר שדות
תמיר שדות

נורית טבנקין
נורית טבנקין

הילרית ומאטסרית ברייקי, מורה בדרך האור בתודעת תדרי העידן הזהב השביעי

053-763-5288

ליאת נחמיאס
ליאת נחמיאס

מטפלת בעיסויים וטיפולי גוף , וריפוי הוליסטי, שמאנית

bottom of page