top of page
שירה למוריה

שירה למוריה

עוצמת המעגל: המעגל יוצר בתוכו חיבור בין הלבבות המקודשים, חיבור בין שמיים וארץ לשלם, אחד, אינסוף.
בתוך המעגל נוצרת הרמוניה באופן טבעי. הרמוניית המעגל משלבת בתוכה את ארבעת האלמנטים, אדמה, מים, אויר ואש.
וכך באופן מופלא נוצר איזון האלמנטים בכל אחת ואחת.
כאשר איזון זה מתקיים הריפוי מתרחש באופן מופלא וקסום.

שירת למוריאנית לריפוי ופתיחת הלב

ריטריט ייחודי של שירת למוריאנית לריפוי ופתיחת הלב בטלוס ויליג׳- כפר אקולוגי רוחני המעמיק מרחב תהודתי רגשי ותומך

בחבל אשכול .

הריטריט : יום חמישי 10.2 הגעה וקליטה בחדרים ב16:00 - הכנת הגופים - חיבור לגוף - שירה וריפוי ב17:00 פתיחת הסדנה בהיכל למוריה ב20:00- ארוחת ערב


יום שישי ה11.2 סדנה החל מ9:00- ארוחת בוקר - חיבור לארבעת האלמנטים עם שירה למוראנית ותנועה. במרחבי הויליג׳. המשך תהליכים

13:00 סגירת הסדנה

שירי משתפת :
לכל אחת מאתנו יש את הקול הייחודי שלה, הקול איתו היא הגיעה לעולם. במהלך השנים, אנחנו גדלות למקום בו אנחנו לא מאפשרות לעצמנו לבטא את הקול האמיתי שלנו ועוטות על עצמנו מסיכות רבות, כל אחת מסיבתה היא.
בתוך המשימות היומיומיות, הרעש החיצוני והתפקידים שלקחתי על עצמי כבת זוג, אמא לשלושה ילדים ועבודה במשרה מלאה, לא היה לי פשוט למצוא את החיבור לקול הפנימי שלי, האותנטי. מתוך אובדן אישי גדול מאוד, התכנסתי עמוק בתוך עצמי והשקטתי את כל הרעשים הללו. ככל שהעמקתי יותר ויותר הגעתי לשקט פנימי גדול מאוד ומתוכו הגיע הקול הייחודי שלי.
נזכרתי מי אני ומה אני ומה באתי לתת לעצמי ולעולם. דרך ההקשבה לשירה הלמוריאנית והצלילים המרפאים, הלב מתרחב ומשהו משתחרר מבפנים ואז באופן מופלא הקול הפנימי מבקש לצאת החוצה ומתחיל תהליך של ריפוי פנימי עמוק והיזכרות.

עוצמת המעגל: המעגל יוצר בתוכו חיבור בין הלבבות המקודשים, חיבור בין שמיים וארץ לשלם, אחד, אינסוף. בתוך המעגל נוצרת הרמוניה באופן טבעי. הרמוניית המעגל משלבת בתוכה את ארבעת האלמנטים, אדמה, מים, אויר ואש.

וכך באופן מופלא נוצר איזון האלמנטים בכל אחת ואחת. כאשר איזון זה מתקיים הריפוי מתרחש באופן מופלא וקסום.
טלוס ויליג׳- שדי אברהם
יום חמישי, 10 בפברואר 2022
7:00
סדנה חמישי שישי
sessions number
450
Price for the entire course (NIS)
ביום שישי

ריפוי ומסע היזכרות אל חיינו בלמוריה יבשת האם 

course registraition

Teachers in the course

שירי שטיינמץ
שירי שטיינמץ

לכל אחת מאתנו יש את הקול הייחודי שלה, הקול איתו היא הגיעה לעולם.

053-334-6530

bottom of page