top of page
טקס התעלות

טקס התעלות

הנכם מוזמנים לטקס התעלות בשערי ה"אני הנני"...
פתוח לכל חברי הקהילה לכל האחים והאחיות שלנו .

טקס ההתעלות נברא באמצעות כוונה, המאסטר ג'רמיין הקדוש מגיע עם קופסת המאי. האתרי שלו, בלתי נראה לאלה שעדיין לא פיתחו ראייה על חושית , הוא מניח אותה מתחת לכיסא שיועד וקושט למטרה זו.
בממלכה שלנו , זוהי קופסה פיזית הבנויה מטכנולוגיה של הממד החמישי, ומסוגים מסוימים של קריסטלים .
בכל פעם שאתם מדברים מלבכם בעודכם יושבים על הכיסא ומביעים את כוונתכם , אתם בוראים התפוצצות של אור ואהבה,
שהיא נפלאה מאוד למראה.

הנכם מוזמנים לטקס התעלות בשערי ה"אני הנני"...

פתוח לכל חברי הקהילה לכל האחים והאחיות שלנו .


טקס ההתעלות נברא באמצעות כוונה, המאסטר ג'רמיין הקדוש מגיע עם קופסת המאי. האתרי שלו, בלתי נראה לאלה שעדיין לא פיתחו ראייה על חושית , הוא מניח אותה מתחת לכיסא שיועד וקושט למטרה זו.

בממלכה שלנו , זוהי קופסה פיזית הבנויה מטכנולוגיה של הממד החמישי, ומסוגים מסוימים של קריסטלים .

בכל פעם שאתם מדברים מלבכם בעודכם יושבים על הכיסא ומביעים את כוונתכם , אתם בוראים התפוצצות של אור ואהבה,

שהיא נפלאה מאוד למראה.

מגשימים, חיפה, ירושליים
יום רביעי, 22 במרץ 2023
18:00
אחת לחודש , ימי רביעי של השבוע האחרון בחודש
sessions number
ללא עלות
Price for the entire course (NIS)
ביום רביעי שבכל סוף חודש

במגשימים מנחה את הטקס איילת

בחיפה מנחה אנה

בירושליים מנחה יוליה

course registraition

Teachers in the course

אנה אנטול
אנה אנטול

מנהלת מרפאה, מנחה טקסי התעלות

050-755-9595

איילת סגל
איילת סגל

MA בחינוך, פסיכותרפיסטית הוליסטית,
מתקשרת את הכהן הגדול אדמה

054-202-4635

יוליה לגוס
יוליה לגוס

אמנית, מציירת בתקשור ומנחה טקסי התעלות

054-631-1668

bottom of page