top of page
blur hurt – 3.jpg

Nakal

Hall of Lemurian Knowledge

Nakal - Hall of Lemurian Knowledge

ברוכים הבאים להיכל הלמידה לחכמת למוריה- Nakal אשר נמצא בעיר האור טלוס ומרכז את כל הידע הלמוריאני.
מתוך ידע זה נבנו הקורסים שלנו שמועברים על ידי מורים מהקהילה ובליווי הכהן הגדול אדמה

שבע הלהבות הקדושות

שבע הלהבות הקדושות

קבלת תדרי אור הבריאה להגשמה מלאה

מהלכה למעשה

מהלכה למעשה

מסע בדרך להתעלות

מעגל שמאני

מעגל שמאני

'תקשורת של אחדות ואהבה במעגל הריפוי בטלוס ויליג

הבלו פרינט- הפעלה

הבלו פרינט- הפעלה

הפעלה וחניכת שדות גופי האור

הפעלת המרכבה

הפעלת המרכבה

המרכבה יוצרת קשר הדדי בין פעילות האינטלגניצה הגבוהה שלנו , מקור האלוהות הנוכך באין ספור ייקומים ולמערכת החיים הגשמית בארץ.

חמש הלהבות החדשות

חמש הלהבות החדשות

היכרות עם הלהבות החדשות הנכנסות אל פלנטה

מהלכה למעשה

מהלכה למעשה

אנרגיית המין

הכשרת כהני למוריה

הכשרת כהני למוריה

קבלת הכלים להפעלת עצמת הידע הלמוריאני העתיק

בריאה חדשה

בריאה חדשה

ריפוי ומסע הזכרות

טקס התעלות

טקס התעלות

טקס הגשמת בקשות הלב

מהלכה למעשה

מהלכה למעשה

החיבור לייעוד האישי

לוחות הברקת

לוחות הברקת

לאותם אלו היודעים לעסוק בתורת התדרים

12 רבדי הדנ״א

12 רבדי הדנ״א

הפעלה אישית להיותנו מאסטרים בגוף אנוש

bottom of page